Word Counter

Enter your text/paragraph here:Result

Total Words: 0 | Total Characters: 0


About Word Counter

Word Counter

Bu kelime sayısı denetleyicisini kullanmak için, lütfen içeriğinizi aşağıdaki kutuya kopyalayıp yapıştırın ve ardından arkanıza yaslanın ve Kelime sayısı denetleyicisinin gerçek zamanlı bir tarama yapıp rapor vermesini bekleyin.