Find DNS records


Enter a URLCaptcha

About Find DNS records

Find DNS Records 

Bilgisayar jargonunda, DNS kayıtları 'eşleme dosyaları' olarak adlandırılır'. Bir web sunucusu belirli bir Web sitesini ziyaret etmek için bir kullanıcı tarafından bir istek gönderdiğinde, istek DNS veritabanına gönderilir. Bu veritabanı kayıtlarını arar, web sitesinin IP adresini bulur ve talep eden sunucuya iletir. Bu bilgileri aldıktan sonra, istekte bulunan Sunucu Web sitesini bulmak ve isteği başlatan kullanıcıya görüntülemek için IP adresini kullanır.

DNS sözdizimi olarak bilinen DNS kayıtları ile ilişkili harfler vardır. Tüm DNS kayıtları ile yaygın olarak kullanılan sözdizimi bazılarıdır; A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV, TXT ve NAPTR.